Dobrovolnictví u nás - info

Dobrovolnické výpomoci si velmi vážíme. Každý, kdo je ochoten ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, pomoci našemu azylu je pro nás svým způsobem hrdina. Obzvlášť v době, kdy je mnoho možností jiného vyžití, je dobrovolná výpomoc obdivuhodná. Před započetím spolupráce je však potřeba si důkladně rozmyslet své časové možnosti a motivaci.

Se svými pravidelnými dobrovolníky máme vřelé, až přátelské, vztahy a rádi jejich přízeň oceníme. 

Způsob započetí spolupráce a podmínky se liší podle druhu oblasti pomoci (viz níže). U jednorázové výpomoci, kdy nevydáváme psy, se stačí pouze domluvit a setkat se / dostavit se do azylu.

U venčení je vždy nutné nejen se osobně sejít, ale také podepsat dohodu o spolupráci, kde odsouhlasíte podmínky a pravidla (viz níže "Venčení psů")

________________________________________________________________________________________________________________

                          

Oblasti pomoci:

  •    Venčení psů     

 Na venčení přijímáme POUZE doborovolníky na pravidelnou (min. 1x týdně) a dlouhodobější (min 6 měsíců) výpomoc, to máme stanoveno v dohodě o spolupráci, kterou je nutno podepsat před započetím venčení.Upřenostňujeme venčitele, kteří mohou docházet pravidelně v průběhu pracovního týdne mezi 9 a 17 hod (víkendových venčitlů máme obvykle přebytek). Důležité je také, aby se venčitelé nebáli venčit velké a temperamentní psy, kteří potřebují nejvíce pohybu a měli s takovými psy ideálně i zkušenosti. 

 Dohodu o spolupráci s osobními údaji a podmínkami venčení podepisujeme při osobní schůzce. Nejsme v útulku stále,  je tedy potřeba si domluvit den a čas schůzky. Minimální věk venčitelů je 18 let.

Jsou období v roce, kdy míváme dobrovolníků víc, než pro kolik máme využití (zejména léto, ale i jindy, pokud je víc psů v dočaskách), takže možnosti venčení regulujeme podle volných kapacit, o možnostech se prosím předem informujte telefonicky nebo emailem. Dále platí, že nejčastěji potřebujeme venčitele, kteří mohou docházet v průběhu pracovního týdne mezi 9 a 17hod. 

 

 Důkladně si rozmyslete své časové možnosti a vůli k pravidelné, dlouhodobější spolupráci.

 

Důvodů pro požadavek pravidelnosti a dlouhodobější spolupráce je několik:

  • na prvním místě je bezpečí psů, případně i venčitelů

(máme zkušenost s tím, že když venčitel psa zná a pes zná jeho, nedochází k incidentům, útěkům psa, poraněním na obou stranách a podobně - jednak pravidelný venčitel už ví, v kterých situacích se jak pes chová, jak v daných situacích psa zvládnout, co mu může dovolit a jednak psi vždy lépe reagují a poslouchají lidi, které znají než zcela cizí lidi.

Další věc je, že pokud jde pes pokaždé s cizím člověkem, chová se někdy doslova jako "utržený z řetězu",což vede nejen k incidentům, ale také ztrátě reakcí na pracně naučené povely, a to  zase následně snižuje adoptovatelnost psa)

  • evidence venčitelů  a časová náročnost příjmu a instruktáže pro nové venčitele

Vzhledem k tomu, že klademe velký důraz na bezpečí našich psů se s každým venčitelem osobně sejdeme - nejsme v útulku permanentně z důvodů zaměstnání -, vysvětlíme povahu psů, kombinovatelnost psů na procházkách, chování, co smí, nesmí, případně jdeme s venčiteli na první procházku. To je spousta hodin času, který rádi věnujeme venčitelům, kteří budou docházet pravidelně. Pokud má venčitel přijít pouze 1x či 2x, je tolik stráveného času přílišným luxusem, který si bohužel s našimi omezenými časovými možnostmi nemůžeme dovolit a je to čas, který ubíráme na péči o naše psy. Dalším problémem je, když se venčitel dostaví až po několika měsících, jeho registrace je neplatná a pes není venčiteli vydán - opět z důvodu bezpečí našich psů.

  • "uřiditelnost" venčení

(na venčení máme sdílenou tabulku, kam se venčitelé zapisují, abychom venčili rovnoměrně a také zajistili, že když někdo váží cestu do útulku, bude tam mít zamluveného psa na vycházku "rezervovaného". Zkušenost opět ukázala, že tento systém je uřiditelný pouze v případě spolehlivých, svědomitých a pravidelných dobrovolníků, v opačném případě dochází ke zbytečným cestám do útulku, kdy jsou venčitelní psi pryč anebo naopak dochází k nevenčení psů kvůli nespolehlivému vyplňování)                

  •    Pomoc při avizovaných brigádách

 Pokud upřednostňujete nárazovou výpomoc, je tu možnost pomoci při brigádách, které cca 1x měsíčně pořádáme. Brigády vždy vyhlašujeme cca 2 týdny dopředu na webu a na facebooku. Nejčastěji se jedná o úklid areálu, natírání, malování, apod.  

 

  •     Koupání, převozy, střihání psů 

Pokud umíte střihat psy či jste ochotni pomoci s převozem nebo koupáním psů, budeme moc rádi za nabídky, máme stabilně 1-2 psy, kteří potřebují střihání nebo koupání.

  •     Poskytování dočasné péče (psi po operaci, DO v rámci socializace )

Nezřídka potřebujeme pro naše pesjky dočasné opatrování, velmi nám to pomáhá nejen při péči o pejsky, ale také při jejich socializaci, zjištění reakcí v jiném  prostředí apod., což následně zvyšuje jejich šanci na umístění. 

  •     Pomoc na avizovaných akcích (voříškiády, veletrhy..)
  •     Vlastní nápady na pomoc