PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU

28.01.2014 00:23

Rádi bychom poděkovali zaměstnancům společnosti Řízení letového provozu České republiky za uspořádání sbírky pro náš útulek. 

Jmenovitě děkujeme paní Tereze Drboutové, Michaele Korpové, Jaroslavu Beňovi a Terezii Komárkové za materiální podporu ve formě nějakolika pytlů granulí, deky a velké žvýkací kosti :) a neméně také panu Liboru Novákovi a paní Jitce Bémové za finanční dary zaslané na náš účet!

Mnohokrát děkujeme !