Spolupracujeme

Jsou organizace, sdružení, komunity či fondy, s kterými jsme v pravidelním kontaktu a kteří nám velmi pomáhají, ať poskytováním materiální či finanční pomoci, inzercí našich psů, osvětovou činností v oblasti péče o zvířata a ochrany zvířat. Níže uvádíme ty, s kterými spolupracujeme nejaktivněji a jimž nejvíce vděčíme za podporu a pomoc.

 

Na jejich stránkách najdete více informací o jejich činnosti, možnosti zapojení a také mnoho zajímavých infomací z oblasti ochrany zvířat a péče o zvířata. 


_______________________________________________________________________________________________________________________

https://behproutulky.cz/uvod



PRO ZVÍŘ ATA - komunita, jejímž cílem je podnítit zájem o problematiku ochrany zvířat a přírody v co nejširší veřejnosti. Ukazují Vám cestu, jak a kde můžete pomoci

 

NADAČNÍ FOND PES V NOUZI aktivní pomoc psím útulkům a azylům, návrat psů do rodin, podpora adopcí, centrální portál pro inzerci psů z útulků

 

 

NADAČNÍ FORND NEJEN SRDCEM pomoc psím útulkům a azylům

 

SUPERZOO - prodej chovatelských potřeb, pomoc útulkům¨

 

 

 

NADACE ROBIN ZDENY FRÝBOVÉ- podpora psích útulků formou finančních příspěvků na nákup krmení, očkování, veterinární péči pro zvířata

 

 

POLICEJNÍ NOVINY  - aktuality ze světa bezpečnostních složek a také podpora adopcí útulkových psů

 

FOTOGRAFKA VERONIKA RYSKOVÁ - fotografie