AZYL OPUŠTĚNÝCH PSŮ V LIBNI

Jsme malý soukromý azyl pro seniorní psy fungující pouze na dobrovolné bázi v režii provozovatelek, které mají plnoúvazková zaměstnání mimo azyl. Část osazenstva máme také v dočasných péčích.

Nemáme s městem smlouvu o odchytu a umístění nalezených psů - v případě nálezu psa na území hl. města Prahy či hledání zaběhnutého psa je třeba kontaktovat městský útulek Troja

 
 

TROCHA HISTORIE

Soukromý azyl týraných psů v Libni založila Olga Abrahamová se svou maminkou zhruba před 20 lety. Obě majitelky již mnoho let před vznikem tohoto útulku poskytovaly azyl opuštěným a týraným zvířatům ve svém domky u Nymburka. Když kapacita malého stavení přestala dostačovat počtu opatrovaných zvířat, našly majitelky místo v bývalém drážním domku blízko nádraží Libeň, který si uzpůsobily tak, aby pojmul  cca 15 bezprizorních psů.

 

KONEC JEDNÉ ETAPY A ZAČÁTKY NOVÉ....

V roce 2010 paní Abrahamová utrpěla mozkovou příhodu, ze které se již nevzpamatovala a po nějaké době skonala, za několik týdnů poté zemřela i její maminka.  Azyl s 18 psy tak zůstal v péči nás dobrovolnic, které jsme v útulku již nějakou dobu pravidelně a neúnavně vypomáhaly. S velmi omezenými finančními i časovými možnostmi (zaměstnání na plný úvazek, mateřská) jsme se rozhodly nenechat naše svěřence napospas osudu a dát jim šanci na domov či dožití v azylu.

Některé z mladších psů v dobré fyzické i psychické kondici se nám podařilo úspěšně udat novým majitelům. Několika zbylým svěřencům, u kterých byla šance na adopci snížená kvůli jejich nedobrému fyzickému a/nebo psychickému stavu, jsme zajistili klidné dožití v rodinných podmínkách.

 

NADĚJE PRO ZVÍŘATA, o.s., A POKRAČOVÁNÍ

V roce 2012 jsme za účelem řádného provozování azylu založili občanské sdružení NADĚJE PRO ZVÍŘATA a v rámci svých možností pokračujeme v jeho provozu. 

Ke svým psím svěřencům máme velmi osobní vztah, zajišťujeme jim nejen důstojné, rodinné podmínky přebývání v domácích péčích nebo v teple budovy, ale také veškerou potřebnou veterinární péči, jak preventivní, tak léčebnou, důsledně dbáme na kastrace a čipování našich svěřenců a také na dostatečné a co nejčastější venčení všech psů, jimž to zdravotní a psychický stav umožňuje, i na jejich socializaci. Všichni naši svěřenci odcházejí do prověřených domovů kastrovaní, čipovaní, odčervení, odblešení. Provádíme také pravidelné následné kontroly adoptovaných psů. 

Se zájemci o kontakt se zvířaty a pomoc dobré věci rozvíjíme spolupráci ve formě dobrovolnictví. Našich stálých dobrovolníků si velmi vážíme a máme s nimi vřelé vztahy. Pomáhají  nám zejména s venčením, ale také při úklidových a zvelebovacích akcích v našem azylu, ale i v jiných oblastech jako stříhání, převozy, poskytování dočasné péče apod. 

Azyl provozujeme ve svém volném, mimopracovním čase (máme plnoúvazková zaměstnání mimo azyl) a bez jakékoli pomoci úřadů.  Chod azylu je tedy závislý na ochotě a obětavosti majitelů, kteří práci věnují téměř veškerý svůj volný čas, na darech od jednotlivců a sponzorů a na pomoci doborovlníků. 

 

ROZŠIŘOVÁNÍ ČINNOSTÍ

Po celou dobu fungování azylu se věnujeme i vzdělávací a aktivačním činnostem. Už v roce 2013 jsme započali spolupráci s organizacemi, které se zabývají pomocí lidem s duševním či fyzickým postižením (https://www.osbaobab.cz/home a https://www.osboruvka.cz/https://lata.cz/), jejichž klienti k nám běžně docházejí venčit psy a trávit s nimi čas, někteří u nás dokonce dělají praxi, která jim později může umožnit najít zaměstnání v oblasti péče o zvířata. Tuto svou činnost považujeme za velice důležitou, jelikož umožňuje začlenění a prospěšný kontakt se zvířaty lidem, kteří proto v reálném životě mají omezenější možnosti, proto tuhle oblast v rámci možností dále rozvíjíme.

Dále jsme se v průběhu roku 2013 začali také věnovat osvětové a informační činnosti v oblasti ochrany zvířat a péče o zvířata, zejména mezi mladými lidmi, ale i širší veřejností a též  podpoře dobrovolnictví u veřejnosti. Vydali jsme vzdělávací příručku pro ZŠ s cílem vzdělávat v oblasti zodpovědného chvoatelství a spolupracujeme s několika ZŠ, zejména se ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Praha 9 Čakovice a ZŠ U Parkánu v Ďáblicích, jejíž třídy pravidelně navštěvují informační vzdělávací besedy u nás v azylu a oslovujeme s nabídkou podobné spolupráce i další školy. Vzdělávání veřejnosti a zejména pak dětí a mládeže v oblasti ochrany zvířat, péče o psy a dobrovolnictví považujeme za klíčovou v cestě k odpovědnému přístupu ke zvířatům a k životu obecně a v této činnosti pokračujeme nadále. 


Bližší informace týkající se azylu a jeho činností získáte na e-mailové adrese utulek.liben@seznam.cz