AZYL OPUŠTĚNÝCH PSŮ V LIBNI

Jsme mini "psí důchodkárna" a hospic rodinného typu pro seniorní a hendikepované pejsany. Jsme čistě soukromý spolek fungující na dobrovolnické bázi v režii provozovatelek. Fungujeme částečně na bázi domácích depozit.

Nejsme zařízení zřízené a financované městem, nepřijímáme nalezené psy a nemáme s městem smlouvu o odchytu psů ani jiných zvířat - v případě nálezu psa na území hl. města Prahy je třeba kontaktovat městský útulek Troja, který zajišťuje i odchyt

TROCHA HISTORIE

Soukromý azyl týraných psů v Libni založila Olga Abrahamová se svou maminkou zhruba před 20 lety. Obě majitelky již mnoho let před vznikem tohoto zařízení poskytovaly azyl opuštěným a týraným zvířatům ve svém domku u Nymburka. Když kapacita malého stavení přestala dostačovat počtu opatrovaných zvířat, našly majitelky místo v domku v Libni, který si uzpůsobily tak, aby pojmul zhruba 15 bezprizorních psů.

 

KONEC JEDNÉ ETAPY A ZAČÁTKY NOVÉ....

V roce 2011 paní Abrahamová utrpěla mozkovou příhodu, ze které se již nevzpamatovala a po nějaké době skonala, za několik týdnů poté zemřela i její maminka.  Azyl s 18 psy tak zůstal v péči nás dobrovolnic, které jsme v útulku již nějakou dobu pravidelně a neúnavně vypomáhaly. S velmi omezenými finančními i časovými možnostmi (zaměstnání na plný úvazek, mateřská) jsme se rozhodly nenechat naše svěřence napospas osudu a dát jim šanci na domov či důstojné dožití v rodinných podmínkách.

Některé z mladších psů v dobré fyzické i psychické kondici se nám podařilo úspěšně udat novým majitelům. Několika zbylým svěřencům, u kterých byla šance na domov snížená kvůli jejich nedobrému fyzickému a/nebo psychickému stavu, jsme zajistili klidné dožití v domácích podmínkách.

 

NADĚJE PRO ZVÍŘATA A POKRAČOVÁNÍ

V roce 2012 jsme za založili občanské sdružení Naděje pro zvířata.

Naším heslem je Kvalita nad kvantitou ve všech ohledech. Ke svým psím svěřencům máme velmi osobní vztah, zajišťujeme jim rodinné podmínky přebývání v domácích péčích nebo v teple a pohodlí domečku, kde mají volný pohyb a kdykoli přístup na pozemek skrz psí dvířka a neustálou lidskou přítomnost, takže neznají zimu, samotu, nezájem ani nedostatek volného pohybu. 

Nejsme příznivci kotců, takže žádné psy v zamřížovaném prostoru o třech metrech čtverečních u nás nenajdete. Pokud už musí některý pes být oddělen, je to buď dočasně, než se nám ho podaří socializovat natolik, aby neublížil ostatním, nebo má k dispozici větší výběh s přirozenějším povrchem, s velkou zateplenou boudou s dřevitou vlnou a kvalitní Vetbed Merino dekou, v mrazech navíc vytápěnou třemi topnými foliemi. 

Naprostou prioritou je pro nás pohoda a zdraví našich svěřenců, v tom jsme nekompromisní. Specializujeme se na seniorní pejsky, kteří byli na stará kolena opuštěni svými majiteli nebo odebráni z velmi špatných podmínek. Většina přichází s akutními nebo chronickými zdravotními problémy, hendikepem a někteří mají i značné šrámy na duši z předchozího života. U nás každý dostane šanci a maximální péči.

Důsledně dbáme na kvalitní veterinární péči, jak preventivní, tak léčebnou. Všichni naši psi při příchodu projdou důkladnou veterinární prohlídkou, v rámci níž standardně podstoupí kompletní sono a důkladné odběry krve (IDEXX geriatrický profil), a to i když klinický stav nenasvědčuje žádným problémům. Další vyšetření pak podle stavu a doporučení lékaře. Krevní odběry necháváme dělat i preventivně, abychom co nejdříve podchytili některá chronická onemocnění. Pejsanům (zejména větších plemen), které zlobí pohybový aparát, dopřáváme pravidelnou fyzioterapii a aquaterapii. Pejsky a fenky, jimž to zdravotní stav dovolí, necháváme kastrovat. 

Krmíme výhradně superpremiovými granulemi a konzervami, popřípadě veterinárními dietami, všichni senioři standardně dostávají kloubní výživu (Aptus Aptoflex a Alavis CBD), lososový olej, ostropestřec a starouši nad 12 let přípravky na podporu imunity. 

Dbáme na co nejčastější venčení všech psů, jimž to zdravotní a psychický stav umožňuje, i na jejich socializaci. 

Udržujeme si také okruh stálých a dlouhodobých dobrovolníků, jichž si velmi vážíme a máme s nimi vřelé vztahy. Pomáhají  nám zejména s venčením, ale také při úklidových a zvelebovacích akcích i v jiných oblastech jako stříhání, převozy,  dočasné péče, apod. 

Azyl provozujeme jako dobrovolnice ve svém volném, mimopracovním čase. Nejsme nikterak financovaní z městského rozpočtu a nemáme smlouvu s městem o odchytu a umisťování nalezených psů. Nalezenci na území Prahy jsou umisťováni do útulku Troja.

 

ROZŠIŘOVÁNÍ ČINNOSTÍ

Po celou dobu fungování azylu se věnujeme i vzdělávací a aktivačním činnostem. Zhruba před 6 lety jsme započali spolupráci s organizacemi, které se zabývají pomocí lidem s duševním či fyzickým postižením (https://www.osbaobab.cz/homehttps://lata.cz/), jejichž klienti k nám běžně docházejí venčit psy a trávit s nimi čas. Tuto svou činnost považujeme za velice důležitou, jelikož umožňuje začlenění a prospěšný kontakt se zvířaty lidem, kteří proto v reálném životě mají omezenější možnosti, proto tuhle oblast v rámci možností dále rozvíjíme.

Dále se věnujeme osvětové a informační činnosti v oblasti ochrany zvířat a péče o zvířata. Vydali jsme vzdělávací příručku pro ZŠ s cílem vzdělávat v oblasti zodpovědného chovatelství a spolupracujeme s několika ZŠ, zejména se ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Praha 9 Čakovice a ZŠ U Parkánu v Ďáblicích, jejíž třídy pravidelně navštěvují informační vzdělávací besedy u nás v azylu a oslovujeme s nabídkou podobné spolupráce i další školy. Vzdělávání veřejnosti a zejména pak dětí a mládeže v oblasti ochrany zvířat, péče o psy a dobrovolnictví považujeme za klíčovou v cestě k odpovědnému přístupu ke zvířatům a k životu obecně a v této činnosti pokračujeme nadále. Čas od času pořádáme také přednášky vedené odborníky na chování a výcvik psů pro dobrovolníky a širší veřejnost.