AZYL OPUŠTĚNÝCH PSŮ V LIBNI

Jsme malý, rodinný azyl a hospic pro seniorní psy fungující pouze na dobrovolné bázi v režii provozovatelek, které mají plnoúvazková zaměstnání jinde. Fungujeme částečně na bázi domácích depozit.

Nejsme zařízení financované městem a nemáme s městem smlouvu o odchytu a umístění nalezených psů - v případě nálezu psa na území hl. města Prahy či hledání zaběhnutého psa je třeba kontaktovat městský útulek Troja

TROCHA HISTORIE

Soukromý azyl týraných psů v Libni založila Olga Abrahamová se svou maminkou zhruba před 20 lety. Obě majitelky již mnoho let před vznikem tohoto zařízení poskytovaly azyl opuštěným a týraným zvířatům ve svém domky u Nymburka. Když kapacita malého stavení přestala dostačovat počtu opatrovaných zvířat, našly majitelky místo v bývalém drážním domku blízko nádraží Libeň, který si uzpůsobily tak, aby pojmul cca 15 bezprizorních psů.

 

KONEC JEDNÉ ETAPY A ZAČÁTKY NOVÉ....

V roce 2011 paní Abrahamová utrpěla mozkovou příhodu, ze které se již nevzpamatovala a po nějaké době skonala, za několik týdnů poté zemřela i její maminka.  Azyl s 18 psy tak zůstal v péči nás dobrovolnic, které jsme v útulku již nějakou dobu pravidelně a neúnavně vypomáhaly. S velmi omezenými finančními i časovými možnostmi (zaměstnání na plný úvazek, mateřská) jsme se rozhodly nenechat naše svěřence napospas osudu a dát jim šanci na domov či dožití v azylu.

Některé z mladších psů v dobré fyzické i psychické kondici se nám podařilo úspěšně udat novým majitelům. Několika zbylým svěřencům, u kterých byla šance na adopci snížená kvůli jejich nedobrému fyzickému a/nebo psychickému stavu, jsme zajistili klidné dožití v rodinných podmínkách.

 

NADĚJE PRO ZVÍŘATA A POKRAČOVÁNÍ

V roce 2012 jsme za založili občanské sdružení Naděje pro zvířata.

Naším heslem je Kvalita nad kvantitou ve všech ohledech. Ke svým psím svěřencům máme velmi osobní vztah, zajišťujeme jim rodinné podmínky přebývání v domácích péčích nebo v teple budovy, kde mají volný pohyb a neustále volný přístup na pozemek skrz psí dvířka. Nejsme příznivci kotců, takže žádné psy v zamřížovaném prostoru o pěti metrech čtverečních u nás nenajdete. Pokud už musí některý pes být oddělen, je to buď dočasně, než se nám ho podaří socializovat natolik, aby neublížil ostatním, nebo má k dispozici větší výběh s přirozenějším povrchem, velkou zateplenou boudou, v zimě vytápěnou třemi topnými foliemi. 

Naprostou prioritou je pro nás pohoda a zdraví našich svěřenců, v tom jsme nekompromisní. Specializujeme se na seniorní pejsky, kteří byli na stará kolena opuštěni svými majiteli nebo odebráni z velmi špatných podmínek. Mnozí k nám přicházejí s akutními nebo chronickými zdravotními problémy, někteří mají i značné šrámy na duši z předchozího života. U nás každý dostane šanci a maximální péči.

Důsledně dbáme na kvalitní veterinární péči, jak preventivní, tak léčebnou. Všichni naši psi při příchodu projdou důkladnou veterinární prohlídkou, v rámci níž standardně podstoupí sono a důkladné odběry krve (IDEXX geriatrický profil), i když klinický stav nenasvědčuje žádným problémům. Další vyšetření pak podle stavu. Krevní odběry necháváme dělat i preventivně každého půl roku, abychom co nejdříve podchytili některá chronická onemocnění. Samozřejmostí jsou kastrace všech psů a fen, kterým to jejich zdravotní stav dovolí. Krmíme výhradně superpremiovými granulemi a konzervami, popřípadě veterinárními dietami, všichni senioři standardně dostávají kloubní výživu (Aptus Aptoflex a Alavis CBD), lososový olej, ostropestřec a starouši nad 12 let přípravky na podporu imunity. 

Dbáme na co nejčastější venčení všech psů, jimž to zdravotní a psychický stav umožňuje, i na jejich socializaci. 

Pokud pejsek odchází do nového domova,  je to domov velmi pečlivě prověřený, zodpovědný s podmínkami, které daný pes potřebuje a předchází tomu zkušební doba, jejíž délka a podmínky závisí na konkrétní situaci. Všichni  noví majitelé mají ve smlouvě uvedeny podmínky a důkladné instrukce o optimální péči. S adoptivními rodinami jsme v kontaktu a provádíme také pravidelné následné kontroly.

Udržujeme si také okruh stálých a dlouhodobých dobrovolníků, jichž si velmi vážíme a máme s nimi vřelé vztahy. Pomáhají  nám zejména s venčením, ale také při úklidových a zvelebovacích akcích i v jiných oblastech jako stříhání, převozy,  dočasné péče, apod. 

Azyl provozujeme jako dobrovolnice ve svém volném, mimopracovním čase. Nejsme nijak financovaní z městského rozpočtu a nemáme smlouvu s městem o odchytu a umisťování nalezených psů. Nalezenci na území Prahy jsou umisťováni do útulku Troja.

 

ROZŠIŘOVÁNÍ ČINNOSTÍ

Po celou dobu fungování azylu se věnujeme i vzdělávací a aktivačním činnostem. Zhruba před 6 lety jsme započali spolupráci s organizacemi, které se zabývají pomocí lidem s duševním či fyzickým postižením (https://www.osbaobab.cz/home a https://www.osboruvka.cz/https://lata.cz/), jejichž klienti k nám běžně docházejí venčit psy a trávit s nimi čas. Tuto svou činnost považujeme za velice důležitou, jelikož umožňuje začlenění a prospěšný kontakt se zvířaty lidem, kteří proto v reálném životě mají omezenější možnosti, proto tuhle oblast v rámci možností dále rozvíjíme.

Dále se věnujeme osvětové a informační činnosti v oblasti ochrany zvířat a péče o zvířata. Vydali jsme vzdělávací příručku pro ZŠ s cílem vzdělávat v oblasti zodpovědného chovatelství a spolupracujeme s několika ZŠ, zejména se ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Praha 9 Čakovice a ZŠ U Parkánu v Ďáblicích, jejíž třídy pravidelně navštěvují informační vzdělávací besedy u nás v azylu a oslovujeme s nabídkou podobné spolupráce i další školy. Vzdělávání veřejnosti a zejména pak dětí a mládeže v oblasti ochrany zvířat, péče o psy a dobrovolnictví považujeme za klíčovou v cestě k odpovědnému přístupu ke zvířatům a k životu obecně a v této činnosti pokračujeme nadále.