Proběhla stabilizace budovy azylu

18.04.2017 09:42

Před časem jsme v budově našeho azylu zaznamenali praskliny ve spojovacích zdech mezi jednotlivými místnostmi a stropem. Neodkladně jsme povolali statika na posouzení závažnosti trhlin. Stanovisko bylo tehdy takové, že akutní nebezpečí sesunu budovy nehrozí, ale je třeba trhliny po dobu 1 roku v pravidelných intervalech měřit a v případě, že se budou zvětšovat, bude nutné přistoupit k vyztužení budovy. 

Statikové tedy ve stanovených intervalech prováděli měření a závěrem minulého roku jsme dostali závěrečnou zprávu, že vzhledem ke zvětšování trhlin je třeba zajistit vyztužení, aby nedošlo k vážnému narušení statiky, která by mohla představovat nebezpečí sesunu části budovy. Začátkem letošního roku jsme si nechali vypracovat nacenění prací, odhad činil 83 000 Kč, což představovalo závažný zásah do našeho omezeného rozpočtu. 

S financováním nám naštěstí výrazně pomohly 2 nadační fondy, za což jim patří obrovský dík. Jedná se o Nadační Fond Pes v Nouzi, který náš azyl už dlouhodobě podporuje a tentokrát nám na opravy poskytl 49 000 Kč. Další výraznou finanční injekci jsme dostali od fondu Nejen Srdcem a to ve výši 24 000 Kč.  S touto pomocí jsme tedy opravy zvládli a moc se nám ulevilo.

Práce před svátky skončily a my jsme moc rádi, že jsou naši svěřenci i návštěvníci v tomto ohledu v bezpečí. 

Níže přikládáme několik foto před, v průběhu oprav a po.