VŮDCE SMEČKY-JEN JEDEN !

03.07.2020 12:26

V první řadě se při chovu jakéhokoli psa musíme řídit jeho původem smečkového zvířete. Smečka neboli rodinné seskupení se věnuje společnému shánění potravy, výchově mláďat a vzájemné ochraně všech příslušníků. Zároveň však v každé smečce platí přísná společenská hierarchie, tj. že je jen jeden vůdce smečky a ostatní mu jsou podřízeni. 
Tím vůdcem by měl být majitel psa. Na své pevné pozici vůdce smečky a pána musíte začít pracovat od prvého okamžiku soužití se psem. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že pes bude přistupovat k ostatním členům rodiny a k cizím lidem podle společenské hierarchie, která ve smečce-rodině platí. Proto po něm nechtějme, aby uznával dva pány. Stejně tak scestné je, když se se psem snažíme žít podle pravidla, že jsme si všichni rovni. Chybění silné, vůdčí osobnosti pes využije k tomu, aby se sám tímto vůdcem stal. 
Vůdcem by měla být tělesně i duševně silná osobnost, která se stará o pořádek, spravedlivě rozděluje potravu, láskyplně a s porozuměním se stará o ostatní. Absence silného vůdce a daných pravidel psa mate a znejistí a může vyústit do mnoha nepříjemných a časem i nebezpečných konfliktů, kdy je v ohrožení buď sám pes nebo jeho okolí je jím terorizováno. Jakmile pes pochopí a přijme svou příčku v hierarchickém žebříčku, ihned se uklidní, upokojí a bez problémů začlení do rodiny. 
Nejúčinnějším způsobem, jak se stát vůdcem smečky, je výcvik psa k poslušnosti. V žádném případě vás nenabádám, abyste se svým psem zahájili výcvik na nějakém psím cvičišti. Bohatě postačí, pokud ho budete opravdu důsledně cvičit sami alespoň těm nejzákladnějším pokynům a pravidlům. Společné cvičení vás nejen sblíží, poskytne vám základ pro vzájemnou komunikaci, vytvoří správnou hierarchii ve smečce, ukázní vašeho psa, vytvoří nezbytný základ pro vyhnutí se budoucím konfliktům a "zlobivému" chování, přispěje k vzájemnému bližšímu porozumění a pomůže při zajištění bezpečnosti psa. Jakmile se pes naučí reagovat na povely "sem, ke mně" a "zůstaň", dá se v případě ohrožení zvládnout a navíc mu v nebezpečné situaci, např. při nečekaném vyjetí auta, můžete zachránit život.