Pravidla adopce

Na našich svěřencích nám velmi záleží. Většina našich svěřenců má za sebou těžký život (hladovění, týrání, předávání z ruky do ruky, nevhodnou péči, celoživotní samotu..), stojí nám hodně úsilí (a často i peněz) je dostat do lepšího stavu. Máme k nim osobní vztah a chceme pro ně už jen to nejlepší, ne opakování toho, co už si zažili nebo další nejistotu. Jsme velice šťastní, když se nám podaří pro nějakého našeho psa najít nový domov. Naším cílem ale není udat psa do adopce za každou cenu

Jakkoli se můžeme ve svém úsudku mýlit, vyhrazujeme si právo rozhodnout, komu psa do adopce svěříme. 

Psy předáváme vždy kompletně očkované (ne pouze vzteklina, ale rozšířená vakcína), odčervené, kastrované, čipované. Pokud se u psa vyskytují jakékoli zdravotní nebo povahové problémy, vždy o nich zájemce pravdivě informujeme. 

Jaká jsou tedy základní pravidla adopce psa z našeho Azylu?

1. OSOBNÍ NÁVŠTĚVA POTENCIÁLNÍHO MAJITELE V AZYLU A SEZNÁMENÍ SE PSEM

Po telefonickém rozhovoru následuje osobní setkání. Je důležité vidět, jak na Vás pes reaguje a jak se v jeho přítomnosti cítíte Vy, vždy se může stát, že pes na Vás z nějakého důvodu nebude reagovat dobře nebo naopak pes v reálu svou energií "nesedne" Vám. I krátké setkání v tomto dokáže mnoho napovědět. U problémovějších psů můžeme vyžadovat víc setkání.  Všestranně dobrý pocit z prvního osobního setkání vznímáme jako jeden ze základů pro oboustranně spokojený vztah páníčka a psa. 

2. ABSOLVOVÁNÍ "ADOPČNÍHO POHOVORU"

Osobní návštěva umožní také nám se s Vámi osobně setkat a prodiskutovat Vaše očekávání, životní režim, situaci a další důležité věci, které nám umožní odhadnout, do jaké míry má adopce šanci na oboustranně šťastné soužití. Adopční pohovor samozřejmě může proběhnout i telefonicky, rozmluva je ovšem nutná, se sáhodlouhým emailováním nemáme dobré zkušenosti.

Rozhodně není naším cílem Vás podrobit nepříjemnému výslechu. Na druhou stranu, ke svým psům máme velice vřelý vztah a chceme si být co možná nejjistější, že adopce bude pro obě strany správnou volbou.  Jelikož své psy dobře známe a zažili jsme je v mnoha situacích, je pro nás také snažší odhadnout, zda se svou povahou, chováním a energií k zájemci hodí. Nejsme neomylní, ale vždy jednáme s nejlepším svědomím v zájmu našich psů.Věříme, že tak ušetříme případné problémy i Vám.

3. SOUHLAS S KASTRACÍ ZVÍŘETE, V PŘÍPADĚ, ŽE HO PŘEDÁME NEKASTROVANÉ (smluvní podmínka)

Všechny psy i feny, u kterých kastraci nebrání nízký věk (štěňata se v ČR kastrují až po dosažení dospělosti) nebo zdravotní problémy, vydáváme výhradně kastrované. U štěňat je podmínka kastrace zaktovena v adopční smlouvě a dodržení ověřujeme dle faktury od veterináře, do doby doložení faktury, může jít pes do domova pouze na dočasnou smlouvu (pes je u vás, ale zůstává v našem vlastnictví), která přechází v adopční (plné vlastnictví psa) až po doložené kastraci. Jen ve výjimečných případech, kdy by kastrace pro psa představovala větší zdravotní riziko (např. epileptici, kardiaci..), vydáváme zodpovědným majitelům psy nekastrované, přičemž majitel se smluvně zavazuje psa/fenu nepřipouštět.

Jakkoli chápeme výhrady některých lidí vůči kastraci a nikterak ji neprezentujeme jako "všelék" na všechny neduhy a řešení všech problémů, z důvodů populačně-regulačních i zdravotních je u nás podmínkou adopce. Více info o kastraci ZDE

4. SOUHLAS S PŘEDADOPČNÍ NÁVŠTĚVOU ZE STRANY AZYLU A S PŘEADOPČNÍ DOČASNOU PÉČÍ

U zájemců o adopci provádíme předadopční návštěvy místa, kde bude pes pobývat, případně seznámení s dalšími lidskými i zvířecími obyvateli, abychom se ujistili, že vše bude v pořádku a všichni spolu budou vycházet. Pokud je z obou stran vše ok, přistupujeme k předadopční dočasné péči, obvykle 3 týdny, ale v případě komplikovaných případů může být i 6 tádnů a déle (prodloužit jde také na žádost zájemce o adopci, když tento potřebuje více času, aby se společně sžili). Po dobu DO je pes stále v našem vlastnictví a pokud něco v novém domově z různých důvodů drhne, pes jde zpět k nám a hledáme vhodnější umístění. Pokud je naopak vše v pořádku, přecházíme k podpisu adopční smlouvy.

5. SOUHLAS S UMOŽNĚNÍM POADOPČNÍCH KONTROL ZE STRANY AZYLU 

U adoptovaných psů si pravidelně ověřujeme, že jsou chováni v dobrých podmínkách, je o ně postaráno a nestrádají po žádné stránce. S majiteli se obvykle domlouváme na periodickém zasílání fotogtafií zvířete, z nichž je zřejmé, jak se pes má a čas od času také majitele kontaktujeme se žádostí o umožnění osobní kontroly zvířete, což máme ošetřeno také ve smlouvě jako podmínku. Kontroly obvykle provádíme obvykle 1x ročně.

Kontroly nejsou projevem nedůvěry vůči Vám, ale spíš ujištění pro nás, že jsme adoptivní rodinu dobře zvolili a také našim fanouškům a příznivcům rádi přinášíme zprávy z nových domovů našich bývalých svěřenců.

6. UHRAZENÍ ADOPČNÍHO POPLATKU VE VÝŠI 1500 - 3000 KČ DLE PSA 

Poplatek je u různých psů různý, slouží alespoň k částečnému pokrytí nákladů, které jsme se psem měli (kastrace, čipování, očkování, léčebné náklady). Jedná se o zlomek částky, kterou jsme do psa investovali. Nejde jen o krmení psa, to je položkou nejmenší. Naopak nejvyšší položky pro každý útulek představují náklady na veterinární péči. Každého psa po příchodu necháváme kastrovat, čipovat, očkovat kompletní vakcínou nejen proti povinné vzteklině, ale také dalším psím nemocem (psinka, parvoviróza, hepatitida, leptospiróza) a každého psa pravidelně odčervujeme. Dále psům poskytujeme důkladnou veterinární péči, včetně nutných operací či udržovací léčby u chronických potíží.

 

Dotazník k adopci