MÁŇA

MÁŇA

Naše seniorka Máňa, kterou jsme převzali z nechodných podmínek v nedobrém stavu, odcestovala do nového domova. Bude bydlet s několika dalšími zachráněnými zvířátky v domku kousek za Prahou, v láskyplné domácnosti jako plnohodnotný člen zvířecko-lidksé rodiny. 

Hodně štěstí :)