Pro firemní sponzory

ČEMU POMŮŽETE ? 

Občanské sdružení Naděje pro zvířata, z.s. působí v několika oblastech.

 • Jednak provozuje soukromý Azyl pro opuštěná a týraná zvířata (aktuálně pouze psy), kteří by bez pomoci neměli velkou šanci na přežití, čímž mimo jiné pomáháme kontrolovat populaci psů, jejichž přemnožení může znamenat také zdravotní ohrožení pro lidi. Své svěřence pravidelně očkujeme proti všem základním psím nemocem (nejen pouze proti vzteklině), odčervujeme, kastrujeme, poskytujeme jim nadstandardní preentivní i léčebnou veterinární péči.
 • Dále také spolupracujeme s organizacemi, které se zabývají pomocí lidem s tělesným či duševním postižením, jejichž svěřencům umožňujeme zapojení  do života v podobě venčení psů a starosti o ně, seznámení s našimi dobrovolníky a další aktivity, díky nimž může být jejich život bohatší. Aktuálně spolupracujeme se sdružením Borůvka a  Lata, jejichž klientka k nám pravidelně dochází a nyní jednáme i o širším dobrovolnickém zapojení. 
 • Soustředíme se také na spolupráci se základní školou, jejímž žákům formou přednášek pořádaných v Azylu předáváme informace z oblasti péče o zvířata, ochrany zvířat, společenské odpovědnosti, dobrovolnictví a připravujeme také vzdělávací materiály pro tyto účely. Edukace dětí a mládeže a podporování jejich zapojení do dobrovolných aktivit je z našeho pohledu velice důležitá. Pokud se spolupráce bude slibně vyvíjet, budeme edukační činnost rozšiřovat
 • Vyvíjíme také informační sekci s informacemi pro útulky a veřejnost z oblasti péče o zvířata a ochrany zvířat, práce s dobrovolníky apod. 

Více o našem Azylu,  jeho historii, současnosti i plánech si můžete přečíst v sekci O nás

PROČ POMÁHAT A CO Z TOHO MŮŽETE MÍT ?

Společenská odpovědnost firem (CSR) a udržitelné podnikání se postupně stává i v ČR standardní součástí agendy firem a podniků. Zejména za poslední tři roky se podle posledních průzkumů začala firemní odpovědnost postupně rozšiřovat a většina malých i velkých společností má společenskou odpovědnost zahrnutu ve své strategii jako možnost se odlišit od konkurence a získat tak více zákazníků.

Vaše zapojení Vám může přinést několik výhod :

 • CSR je skvělé spojení filantropie a komerčních cílů. Z nejednoho průzkumu z posledních let vyšlo, že většina zákazníků dá přednost výrobkům firem, které podporují charitu (více si můžete přečíst např. zde) . CSR pomáhá k větší důveryhodnosti firmy a přitažlivosti pro investory, budování reputace a zní vyplývající silnější pozice na trhu. 
 • zviditelnění jména a značky - nenákladné PR
 • zvýšení produktivity práce a loajality zaměstnanců (je prokázáno, že ve formách jakékoli velikosti jsou zaměstnanci motivovanější a loajálnější, což souvisí nejen s jejich dobrým pocitem ze zapojení v dobré věci, ale také s určitou mírou hrdosti na zaměstnavatele, který je společensky odpovědný
 • snažší nacházení zaměstnanců díky zvýšení povědomí jednak o Vaší firmě a jednak o její společenské odpovědnosti

CSR je tedy skvělým nástrojem, jak o sobě dát vědět, zvýšit obrat, výkonnost zaměstnanců i pozitivně ovlivnit svou pověst ! 

CO KONKRÉTNĚ MŮŽEME NABÍDNOUT MY VÁM ? 

 • samozřejmostí je poděkování na našich webových stránkách a sociálních sítích. Už tím se dostanete do povědomí stovek pravidelných i dalších nových návštěvníků našich stránek, což není v případě rychlého šíření informací pomocí sociálních sítí zanedbatelné a není lepší reklamy než doporučení
 • v případě pravidelného sponzorství můžeme nabídnout vyvěšení banneru na plot azylu a standup banner vaší společnosti na našich akcích 
 • můžeme umístit Váš banner, případně Vaši reklamu na naše stránky
 • po domluvě Vám můžeme poskytnout sekci na našich stránkách k propagaci Vašich výrobků
 • jsme otevřeni Vašim představám vzájemné spolupráce a pomoci