DÍKY NADACI ČEZ JSME SE LETOS VELMI POSUNULI

01.12.2013 12:24

Velmi rádi uveřejňujeme speciální poděkování Nadaci ČEZ, díky jejímuž finančnímu daru ve výši 100.000 Kč jsme letos mohli realizovat mnohé, dlouho odkládané, opravy areálu azylu a také vytisknout vzdělávací materiály pro základní školy, s nimiž spolupracujeme.

Již druhým rokem slouží náš azyl, kromě útočiště pro opuštěné a týrané psy, jako místo, kde umožňujeme aktivizaci lidí s tělesným či duševním hendikepem a zejména zde pořádáme vzdělávací besedy pro žáky spolupracujících základních škol.  Hendikepovaným spoluobčanům ze sdružení Baobab a Borůvka umožňujeme kontakt se psy, venčení, česání a drobnou pomoc v péči o psy, coby formu aktivizace a začlenění do činností, k nimž běžně nemají přístup.

Dále se soustředíme na vzdělávací aktivity, protože právě neznalost v různých oblastech péče o psy je častým důvodem nejrůznějších potíží, kvůli nimž psi končí v útulcích. V oblasti vzdělávání jsou pro nás hlavní cílovou skupinou zejména žáci základních škol. Od roku 2012 několikrát ročně pořádáme informační besedy pro žáky ZŠ našich partnerských škol.

Na to, abychom mohli bezpečně uvítat tyto návštěvy a umožnit výše zmíněné aktivity, jsou třeba prostředky, jednak na nutnou údržbu budovy a areálu, kde se aktivity pořádají, a jednak také k pořízení výukových materiálů. Právě k tomu jsme využili dotaci Nadace ČEZ.

Díky prostředkům z Nadace ČEZ jsme letos mohli realizovat následující:

  •  Oprava poničené střechy budovy: Letošní silné deště, které způsobily povodňovou katastrofu na mnoha místech ČR, nám silně poničily  střechu azylu a do budovy silně zatékalo. Důkladnou opravou a zpevněním střechy jsme problém vyřešily
 
  • Oprava vnitřních částí budovy azylu: Souvisela s poničenou střechou, kdy za dobu téměř volného protékání vody dovnitř budovy, voda zcela poničila zdi a podlahy některých místností
 
  • Příspěvek na výstavbu nových kotců: Na relativně malém prostoru azylu jsme disponovali pouze 4 kotci. I když většina našich psů žije  volně ve smečce, jsou situace, kdy musíme některé jedince oddělit. Za účelem možnosti přijímat větší počet těchto jedinců jsme letos pořídili další 2 kvalitní kotce
 
  • Tisk vzdělávacích materiálů: V průběhu letošního roku jsme za účelem systematizace vzdělávání vypracovali brožurku s názvem PES A JÁ ANEB ABY ŽIVOT SE PSEM NEBYL POD PSA. Brožura obsahuje základní informace o hlavních oblastech péče o psa (krmení, očkování o odčervování, čipování, co je týrání zvířat a jak nahlásit, kontrola reprodukce, komerční množírny, hledání ztraceného psa, zodpovědnosti majitele psa a co si důkladně rozmyslet před pořízením psa). Součástí brožury je také pracovní sešit s křížovkami, osmisměrkami a testy na témata pokrytá v brožuře (foto a info z předání ZDE)
     

                       NADACI ČEZ MOC DĚKUJEME ZA UMOŽNĚNÍ ROZVOJE AZYLU !!!