Ztracené a nalezené zvíře

CO DĚLAT PŘI NÁLEZU ZVÍŘETE

 

Nejprve se ujistěte, že pes skutečně nikomu nepatří, doporučujeme psa chvíli sledovat a zjistit, zda jen není na „obchůzce“, zatímco pán sedí někde opodál.

Pokud jste přesvědčeni, že se jedná o zatoulaného psa, máte několik možností:

 1. Je-li pes jednoznačně přátelský a nechá se chytit, můžete psa odchytit. Vzhledem k tomu, že pes nezná vás a vy neznáte jeho, doporučujeme v tomto případě ostražitost, jelikož i zdánlivě přátelský pes může nenadále zaútočit ze strachu.

Nejste-li si dostatečně jisti psovým přátelským chováním, je lépe zavolat odchytovou službu (městská policie, městský úřad)

 1. nechová-li se pes příliš přátelsky  nebo se nemáte možnost odchytu, nenechávejte psa napospas osudu a volejte městskou policii (číslo 156) , městský či obecní úřad nebo MĚSTSKÝ/ OBECNÍ útulek  (telefonní čísla Vám případně rychle najdou na informační lince 1188
 •  !! Dle § 135 zákona č.40/1964 Sb.,  občanského zákoníku (detail níže) jsou obce a města POVINNY se o nalezené zvíře postarat, nenechte se tedy odbít  případným odmítavým postojem
 • nepleťte si soukromé azyly či depozita s městskými či obecními útulky. MĚSTSKÉ A OBECNÍ ÚTULKY jsou zřízeny městem či obcí za účelem odchytu zvířat a následné péče o nalezená zvířata, mají stálé zaměstnance placené z rozpočtu města/obce a jejich provoz je financován (často ne dostatečně) městem či obcí 
 • soukromé azyly/depozita/nadace se mohou domluvit na obdobné spolupráci s městem či obcí a i když nejsou zřízeny a provozovány městem, dostávají od města příspěvky na svůj provoz a péči o psy. Takových soukromých azylů však není mnoho. Většina z nich funguje ve formě občanských sdružení či nadací, které dobrovolně poskytují azyl opuštěným zvířatům bez jakékoli pomoci města či obce – tyto azyly a depozita nemají povinnost přijímat nalezená zvířata a obvykle nemají odchytovou službu.
 •  Azyl opuštěných zvířat v Libni není provozován ani financován městem a ani s nimi nemáme smlouvu o odchytu a poskytování péče o nalezené psy. Neprovádíme ani odchytovou službu.
 • V případě nalezeného zvířete na území města Prahy vždy kontaktujte městskou policii na lince 156 nebo útulek Troja (tel.: 222 02 5916) !

 

 1. Pokud se Vám podaří zvíře odchytit a můžete-li si ho nechat pár dnů u sebe, doporučujeme nechat (nejčastěji u veterináře či na policii nebo s pomocí útulku) zkontrolovat, zda pes nemá čip nebo tetování, které by určilo majitele

Číslo čipu nahlaste Národnímu registru zde narodniregistr.cz, případně další registry: https://www.identifikace.cz/, https://www.vetkom.cz/content/main, https://www.europetnet.com/home.aspx .

Pokud je zvíře tetované, můžete zkusit plemennou knihu, kde podle čísla zjistí chovatele a dají vám kontakt, chovatel by měl mít kontakt na majitele svého odchovance. U psů je to Český kynologický svaz  a Českomoravská kynologická jednota  či Českomoravská kynologická unie -  Plemenné knihy pro zjištění tetovaných  čistokrevných psů.

  

Máte-li možnost ponechat na nějakou dobu zvíře u sebe, doporučujeme následující kroky:

 

CO DĚLAT, KDYŽ SE VÁM ZTRATÍ PES

 

 1. Kontaktujte policii na čísle 156
 2. Můžete využít služeb vyhledávacích služeb PSÍ DETEKTIV
 3. Rozvěste letáčky, nejlépe velkosti A4 s fotkou a popisem zvířete a ideálně i odměnou v okolí místa ztráty (autobusové zastávky, úřady, veterinární ordinace, obchody, ale lampové sloupy a pod.)
 4. Pokud je váš pes čipovaný, kontaktujte Národní registr majitelů zvířat či jiný registr, kam jste pejska přihlásili a nahlašte ztrátu.
 5. Pokud je váš pes tetovaný, ztrátu nahlašte i plemenné knize ČKS , ČMKJ a ČMKU .
 6. Kontaktujte nejbližší veterinární ordinace a nemocnice. Nálezci často zajdou kvůli čipu na nejbližší veterinu v místě bydliště / nálezu. Na veterinách take rozvěste letáčky.
 7. Využijte internet  a sociální sítě- rozešlete internetovou zprávu s fotkou na psí weby Nadace na ochranu zvířat, Nadační fond Pes v nouzi, Pomoc zvířatům, Nadační fond Psí domov, Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat, Zastavme utrpení, o.s., PESOS, a portály se zvířecí a nalezeneckou tématikou, např. Pejsek.czCZ-pesHafici.czHyperinzercewww.nalezenci.cz,www.celysvet.cz
 8. Využijte diskusní pejskařská fóra či stránky vašeho konkrétního plemene. Šiřte informaci mezi veřejnost!
 9. Obvolejte a obmailujte útulky v okolí
 10. Zavolejte i na městský úřad, zda neměli odchyt zvířete či zda vám mohu pomoci se zveřejněním ztráty na jejich stránkách / nástěnce.

LEGISLATIVA OHLEDNĚ NALEZENÝCH ZVÍŘAT

 

Podle ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění je nálezce povinen odevzdat opuštěné zvíře obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nalezené zvíře je tedy nutné odevzdat na obecním úřadě nebo je předat do obecního útulku pokud je zřízen

V případě opuštěných zvířat zaniklo vlastnické právo původního chovatele okamžikem opuštění zvířete a vzniklo vlastnické právo obce.

Zákon o veterinární péči v § 42 stanovuje, kdo hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním zvířete a na prvém místě opět uvádí obec. Pokud se ovšem najde, nebo přihlásí původní majitel je povinen nahradit náklady, které v souvislosti s opatrováním zvířete obci vznikly.

Zákon dokonce obci stanovuje odpovědnost za zvířata v uzavřených prostorách: Orgán nebo jiná osoba, která provádí zapečetění bytu nebo jiného prostoru, či jiné opatření, v jehož důsledku nebude do bytu nebo jiného prostoru dočasně nikdo vcházet, je povinna se ujistit, že v bytě nebo jiném prostoru nezůstane živé zvíře, které by mohlo být týráno v důsledku omezení jeho výživy a napájení. Pokud zjistí, že takové ohrožení existuje, neprodleně to oznámí příslušnému obecnímu úřadu nebo úřadu městské části. Tento úřad bezodkladně zajistí zvířeti potřebnou péči, popřípadě je za tímto účelem umístí do náhradní péče; účelně vynaložené náklady spojené s touto péčí hradí stát. Vlastník zvířete je povinen nahradit státu náklady, které byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených se zajištěním náhradní péče o zvíře (§ 25 odst. 6 zákona na ochranu zvířat).

Proto i vy když najdete toulavého psa máte povinnost tuto skutečnost nahlásit místnímu obecnímu, nebo městskému úřadu, případně místní městské, nebo státní policii. V žádném případě se nesnažte tzv. zachránit zvíře tím, že ho naložíte do auta a převezete do jiného útulku mimo místo nálezu. Jednak Vám ho s největší pravděpodobností nepřevezmou, a za druhé tím majiteli značně zkomplikujete možnost svého psa najít

 

CO ŘÍKÁ LEGISLATIVA O ODPOVĚDNOSTI ZA PSA V PŘÍPADĚ VZETÍ MAJITELE DO VAZBY ?

 

 

Na takové případy se vztahuje § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:

Orgán nebo jiná osoba, která provádí zapečetění bytu nebo jiného prostoru, či jiné opatření, v jehož důsledku nebude do bytu nebo jiného prostoru dočasně nikdo vcházet, je povinna se ujistit, že v bytě nebo jiném prostoru nezůstane živé zvíře, které by mohlo být týráno v důsledku omezení jeho výživy a napájení. Pokud zjistí, že takové ohrožení existuje, neprodleně to oznámí příslušnému obecnímu úřadu nebo úřadu městské části. Tento úřad bezodkladně zajistí zvířeti potřebnou péči, popřípadě je za tímto účelem umístí do náhradní péče; účelně vynaložené náklady spojené s touto péčí hradí stát. Vlastník zvířete je povinen nahradit státu náklady, které byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených se zajištěním náhradní péče o zvíře.“

 

Z toho plyne, že v těchto případech péči zvířeti zajišťuje obecní (městský) úřad nebo úřad městské části. Rozdíl od opuštěných zvířat je, že zde náklady za péči hradí stát. Poté, co se vlastník zvířete může o ně zase starat, je povinen uhradit státu tyto náklady.